Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού

Καλωσήρθατε στην δικτυακό τόπο της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.1514/85 "Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας" και λειτουργεί από το έτος 1985 με βάση τις διατάξεις της ΚΥΑ 5439/85 (ΦΕΚ 298/Β/85), όπως αυτή ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις που εκδόθηκαν και έχουν συμπληρωθεί με το Ν.2771/99 και Ν.3699/2008.

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών και επιμορφωτικών Προγραμμάτων ή Έργων εκσυγχρονισμού των Φορέων, σχετικών υπηρεσιών, ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται, ή παρέχονται από το προσωπικό του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".ΙΣΧΥΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας Ειδικού Λογαριασμού

» Κατεβαστε το

Τελευταίος
διαθέσιμος
απολογισμός

» Κατεβαστε το